ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพลมารีย์ในประเทศไทย

การฉลองร้อยปี ของคณะพลมารีย์

การฉลองครบรอบร้อยปีของคณะพลมารีย์ เซนาตุสจะจัดให้มีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ตามที่คอนชีเลี่ยมได้เสนอให้จัดฉลอง ตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด จุดประสงค์การฉลองร้อยปีของคณะพลมารีย์ มองอดีต ว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานั้น คณะพลมารีย์ได้ตอบสนอง เจตนารมณ์ของ บราเดอร์แฟรงก์ ดั๊ฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์มากน้อยเพียงใด “วัตถุประสงค์ของคณะพลมารีย์ คือ เพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า ทางความศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิก ซึ่งพัฒนาด้วยการภาวนา และร่วมมือทำงาน อย่างแข็งขัน ภายใต้การนำฝ่ายพระศาสนจักร ในงานของพระนางมารีย์ และของพระศาสนจักร คือบดขยี้หัวงู (ปีศาจ) และขยายพระอาณาจักร ของพระคริสตเจ้า” (คู่มือ บทที่ 2 “วัตถุประสงค์” หน้า 4) มองปัจจุบัน โดยสมาชิกพลมารีย์พิจารณาว่าตนมีจิตสำนึกที่จะตอบสนอง ความต้องการของพระศาสนจักรมากน้อยเพียงใด เมื่อต้องเจริญชีวิต เป็นประจักษ์พยานในสังคมเหมือนเชื้อแป้ง “ที่ไหนหาสมาชิกพลมารีย์ยาก แปลว่ามาตรฐานจิตตารมณ์ของที่นั่นอยู่ ในระดับต่ำอย่างน่าใจหาย และแทนที่จะถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า ไม่ควรจะทำ อะไรต่อไป กลับควรจะเป็นการชี้ให้เห็นความสำคัญยิ่งยวดที่จะต้องมี

By |2021-08-31T11:22:29+07:00August 31st, 2021|Categories: T-News|0 Comments

พิธีตรีวาร เตรียมการฉลองครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์

วันพุธที่ 1 - วันศุกร์ที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2021 มิสซาออนไลน์ เวลา 18.00 น. ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน โดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ - จิตตาภิบาลเซนาตุส ถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ >>> :: ถ่ายทอดสดทาง :: Thai Catholic Media - สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย >>Facebook : https://www.facebook.com/thaicatholicmedia >>Youtube: https://www.youtube.com/CATHOLICTHAILAND

By |2021-08-31T08:59:33+07:00August 31st, 2021|Categories: T-News|0 Comments

กำหนดการฉลอง 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ ในสังฆมณฑลต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย

ในโอกาสฉลอง ครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งคณะพลมารีย์ .... พระศาสนจักรในประเทศไทยในแต่ละสังฆมณฑล พร้อมกับสภาต่าง ๆ ของพลมารีย์ในสังฆมณฑลนั้น ๆ กำหนดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณ ในโอกาสสำคัญดังกล่าว ตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้ :

By |2021-08-31T08:59:51+07:00August 30th, 2021|Categories: T-News|0 Comments
Go to Top