About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 44 blog entries.

จิตตารมณ์พลมารีย์… หล่อหลอมเยาวชนสู่ชีวิตนักบวช

ด้วยจิตตารมณ์แห่งการอุทิศตนรับใช้พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ที่ทรงตอบรับ “แผนการแห่งการไถ่กู้” และการนำความรัก และข่าวดีของพระเจ้าสู่มนุษยชาติ จิตตารมณ์ที่นำสู่การประพฤติปฏิบัติ จนเป็นคุณสมบัติประจำตน ของ ซ. นิภา กิจเจริญ ผู้มีบทบาทเป็นสมาชิกพลมารีย์ช่วงเริ่มแรกในประเทศไทย ประธาน เปรสิเดียมเยาวชนมารดาน่ารักยิ่ง (ค.ศ. 1956-1962 เปรสิเดียมเยาวชนที่ตั้งโดย ซ.โจน ลินช์) เลขานุการ คูเรียมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1956-1957 คูเรียแห่งแรกของประเทศไทย) ประธาน คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1957-1962 คูเรียเยาวชนแห่งแรกของประเทศไทย) 28 สิงหาคม ค.ศ.1962 ซ. นิภา กิจเจริญ ได้ตอบรับกระแสเรียกเป็นนักบวชในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร... ปัจจุบันท่านคือ แมร์มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการพลมารีย์ตลอดมา

By |2021-09-02T16:58:53+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ คูเรียแรกของพลมารีย์เยาวชน

28 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีเยาวชนทั้งหมด และตั้ง “คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ” ชื่อเดียวกับคูเรียอาวุโส โดยคุณพ่อเดอ ซูซา เป็นจิตตาภิบาล และ บ. วิทยา หิรัญรัตน์ เป็นประธาน เวลานั้นมีเปรสิเดียมขึ้นกับคูเรียทั้งสิ้น 11 แห่ง และมีสำนักงานอยู่ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ หลังจาก 8 เดือนผ่านไป บ. วิทยา หิรัญรัตน์ ได้ลาออก ซ. นิภา กิจเจริญ ได้รับเลือกเป็นประธานคูเรียคนต่อมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1957

By |2021-09-02T16:50:21+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

คูเรียมารีย์สมภพ คูเรียแรกในประเทศไทย

2 กันยายน ค.ศ. 1956 ซ. โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีย์ ทั้งอาวุโสและเยาวชนที่หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ และได้ตั้งคูเรียอาวุโส “มารีย์สมภพ” ขึ้น โดยมีคุณพ่อมอรีส ยอลี MEP เป็นจิตตาภิบาล บ. สวัสดิ์ ครุวรรณ เป็นประธาน ซ. ชูชีพ ผลสุวรรณ เป็นรองประธาน ซ. นิภา กิจเจริญ เป็นเลขานุการ บ. หยอง จันทรัคคะ เป็นเหรัญญิก ให้ชื่อว่า “มารีย์สมภพ” เพราะตั้งขึ้น ใกล้วันฉลองแม่พระบังเกิดในวันที่ 8 กันยายน

By |2021-09-02T16:45:08+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

การเยี่ยมครั้งแรกของ ซ.โจน ลินช์ ผู้แทนพลมารีย์ จากนครดับลิน

8 มิถุนายน ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ “เอนวอย” หรือ ผู้แทนพลมารีย์จากนครดับลิน มาถึงประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ซ. โจน ลินช์ได้ออกเยี่ยมเปรสิเดียมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอีกด้วย

By |2021-09-01T23:26:55+07:00September 1st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

เปรสิเดียมแรกของเยาวชน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ

ด้วยความศรัทธาภักดีเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ตามแบบฉบับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล ภราดามงฟอร์ต โรซารีโอ และ ภราดาวินเซนต์ แมรี่ ได้ตั้งเปรสิเดียมเยาวชนแห่งแรกขึ้น ชื่อ “เปรสิเดียมแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์” ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1953 (ข้อมูลจากหนังสือ “เลยีโอ มารี ที่ระลึกงานฉลอง 50 ปี”)

By |2021-09-01T18:13:03+07:00September 1st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

บทภาวนาต่าง ๆ ของคณะพลมารีย์

บทภาวนาเปิดประชุม เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ก่อ   เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า รับ   เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ  และทรงบันดาลให้ลุกร้อน ด้วยความรักของพระองค์ ก่อ  โปรดประทานพระจิตของพระองค์  และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา รับ  แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษ ด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรม  โดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทา   จากพระองค์ท่านเสมอ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับ   อาแมน ก่อ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอทรงเผยปากข้าพเจ้า รับ   และลิ้นข้าพเจ้าจะได้ร้องสรรเสริญพระองค์ ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า รับ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า ก่อ   พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา

By |2021-09-02T16:29:53+07:00August 31st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

อัลฟอนโซ (แอลฟี) แลมป์ และผู้บุกเบิกพลมารีย์ในอเมริกาใต้

แอลฟี แลมป์ ...เกิดที่เมืองทูลลามอร์ ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 ท่านเป็นลูกคนที่ 8 จากครอบครัวชาวนา เมื่ออายุ 16 ปี ท่านเข้าเป็นผู้ฝึกหัดของคณะ the Irish Christian Brothers และด้วยอาการป่วย ท่านจึงต้องกลับบ้านเพื่อรักษาตัว...ระหว่างนั้นเอง ท่านจึงรู้จักคณะพลมารีย์ และเข้าเป็นพลมารีย์เมื่ออายุได้ 18 ปี เมื่ออายุ 20 ปี ท่านเป็นผู้แทนของคณะพลมารีย์ ณ ทวีปอเมริกาใต้ ด้วยจิตตารมณ์ของพลมารีย์อย่างเต็มเปี่ยม ท่านมอบตนทั้งครบ ให้พระนางมารีย์ทรงนำ...ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1953 ท่านได้เตรียมตัวสำหรับการเป็นผู้แทนฯ ในประเทศรัสเซีย แต่ล้มป่วยเสียก่อน ท่านสิ้นใจด้วยวัยเพียง 26 ปี เมื่อวันที่ 21 มกราคม ค.ศ.1959 ที่กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้รับการแต่งตั้งเป็น “ข้าบริการของพระเจ้า” เมื่อวันที่ 26

By |2021-08-31T17:25:10+07:00August 31st, 2021|Categories: World|0 Comments

อิเดล ควินน์…ผู้แพร่ธรรม แบบอย่างแห่งความเชื่อของพลมารีย์

อิเดล เมรี่ ควินน์ ...เกิดที่เมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1907 ท่านเป็นพี่สาวคนโตของน้อง ๆ 4 คน เพื่อนของท่านแนะนำให้ท่าน รู้จักคณะพลมารีย์ เมื่ออายุ 20 ปี ความปรารถนาสูงสุดของท่าน คือการถวายตัวแด่พระเจ้า ในคณะคลาริสกาปูชิน...แต่ด้วยอาการป่วยที่ไม่เอื้อ ท่านต้องพักรักษาตัวอยู่นาน 18 เดือน และเมื่อหายดีท่านจึงเริ่ม ปฏิบัติงานพลมารีย์อย่างเต็มเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934 ท่านเป็นผู้แทนของคณะพลมารีย์คนแรก ที่แพร่ธรมอยู่ในแอฟริกาใต้ ตามจิตตารมณ์ของพลมารีย์อย่างเปี่ยมล้นด้วยความวางใจในแม่พระ และโดยการทรงนำของพระจิตเจ้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1936 อิเดล ควิน สิ้นใจที่ไนโรบี ประเทศเคนยา ด้วยวัย 37 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้น่าเคารพ” ตามขั้นตอนการเสนอชื่อเป็น “บุญราศี” ต่อไป

By |2021-08-31T17:12:15+07:00August 31st, 2021|Categories: World|0 Comments

แว็กซิลลุมของพลมารีย์ ธงชัยคณะพลมารีย์

นกพิราบ เครื่องหมายของพระจิตเจ้า Legio Mariae คือ คณะพลมารีย์ รูปแม่พระเหรียญอัศจรรย์ อยู่ระดับกลางธงชัยคณะพลมารีย์ หินกลม คือโลก ความหมายโดยรวมคือ จะชนะโลกได้โดยพระจิตเจ้า ผู้ทรงปฏิบัติการผ่านทาง พระนางมารีย์และลูก ๆ ของพระนาง

By |2021-08-31T17:04:48+07:00August 31st, 2021|Categories: World|0 Comments

จิตตารมณ์ ของคณะพลมารีย์

คือจิตตารมณ์ของพระนางมารีย์เอง เหนืออื่นใดคือ ความเชื่อและความรักของพระนางต่อพระเจ้า เป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกปฏิบัติงาน เพื่อช่วยวิญญาณให้รอดพ้น ขณะเดียวกัน พยายามเลียนแบบคุณธรรมของพระนางมารีย์ ในความถ่อมตน ความนอบน้อมเชื่อฟัง ความอ่อนโยน การสวดภาวนาเป็นนิจ การทรมานกายเสมอ ความบริสุทธิ์ ความอดทน การเสียสละเพื่อผู้อื่น (เทียบ คู่มือพลมารีย์ บทที่ 3)

By |2021-08-31T17:01:17+07:00August 31st, 2021|Categories: World|0 Comments
Go to Top