ประวัติและข้อมูลพลมารี

จิตตารมณ์พลมารีย์… หล่อหลอมเยาวชนสู่ชีวิตนักบวช

ด้วยจิตตารมณ์แห่งการอุทิศตนรับใช้พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ที่ทรงตอบรับ “แผนการแห่งการไถ่กู้” และการนำความรัก และข่าวดีของพระเจ้าสู่มนุษยชาติ จิตตารมณ์ที่นำสู่การประพฤติปฏิบัติ จนเป็นคุณสมบัติประจำตน ของ ซ. นิภา กิจเจริญ ผู้มีบทบาทเป็นสมาชิกพลมารีย์ช่วงเริ่มแรกในประเทศไทย ประธาน เปรสิเดียมเยาวชนมารดาน่ารักยิ่ง (ค.ศ. 1956-1962 เปรสิเดียมเยาวชนที่ตั้งโดย ซ.โจน ลินช์) เลขานุการ คูเรียมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1956-1957 คูเรียแห่งแรกของประเทศไทย) ประธาน คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1957-1962 คูเรียเยาวชนแห่งแรกของประเทศไทย) 28 สิงหาคม ค.ศ.1962 ซ. นิภา กิจเจริญ ได้ตอบรับกระแสเรียกเป็นนักบวชในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร... ปัจจุบันท่านคือ แมร์มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการพลมารีย์ตลอดมา

By |2021-09-02T16:58:53+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ คูเรียแรกของพลมารีย์เยาวชน

28 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีเยาวชนทั้งหมด และตั้ง “คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ” ชื่อเดียวกับคูเรียอาวุโส โดยคุณพ่อเดอ ซูซา เป็นจิตตาภิบาล และ บ. วิทยา หิรัญรัตน์ เป็นประธาน เวลานั้นมีเปรสิเดียมขึ้นกับคูเรียทั้งสิ้น 11 แห่ง และมีสำนักงานอยู่ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ หลังจาก 8 เดือนผ่านไป บ. วิทยา หิรัญรัตน์ ได้ลาออก ซ. นิภา กิจเจริญ ได้รับเลือกเป็นประธานคูเรียคนต่อมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1957

By |2021-09-02T16:50:21+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

คูเรียมารีย์สมภพ คูเรียแรกในประเทศไทย

2 กันยายน ค.ศ. 1956 ซ. โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีย์ ทั้งอาวุโสและเยาวชนที่หอประชุม โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ และได้ตั้งคูเรียอาวุโส “มารีย์สมภพ” ขึ้น โดยมีคุณพ่อมอรีส ยอลี MEP เป็นจิตตาภิบาล บ. สวัสดิ์ ครุวรรณ เป็นประธาน ซ. ชูชีพ ผลสุวรรณ เป็นรองประธาน ซ. นิภา กิจเจริญ เป็นเลขานุการ บ. หยอง จันทรัคคะ เป็นเหรัญญิก ให้ชื่อว่า “มารีย์สมภพ” เพราะตั้งขึ้น ใกล้วันฉลองแม่พระบังเกิดในวันที่ 8 กันยายน

By |2021-09-02T16:45:08+07:00September 2nd, 2021|Categories: Thai|0 Comments

การเยี่ยมครั้งแรกของ ซ.โจน ลินช์ ผู้แทนพลมารีย์ จากนครดับลิน

8 มิถุนายน ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ “เอนวอย” หรือ ผู้แทนพลมารีย์จากนครดับลิน มาถึงประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ซ. โจน ลินช์ได้ออกเยี่ยมเปรสิเดียมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอีกด้วย

By |2021-09-01T23:26:55+07:00September 1st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

เปรสิเดียมแรกของเยาวชน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ

ด้วยความศรัทธาภักดีเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ตามแบบฉบับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล ภราดามงฟอร์ต โรซารีโอ และ ภราดาวินเซนต์ แมรี่ ได้ตั้งเปรสิเดียมเยาวชนแห่งแรกขึ้น ชื่อ “เปรสิเดียมแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์” ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1953 (ข้อมูลจากหนังสือ “เลยีโอ มารี ที่ระลึกงานฉลอง 50 ปี”)

By |2021-09-01T18:13:03+07:00September 1st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

บทภาวนาต่าง ๆ ของคณะพลมารีย์

บทภาวนาเปิดประชุม เดชะพระนาม พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ก่อ   เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า รับ   เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ  และทรงบันดาลให้ลุกร้อน ด้วยความรักของพระองค์ ก่อ  โปรดประทานพระจิตของพระองค์  และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา รับ  แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษ ด้วยการส่องสว่างของพระจิต โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายซาบซึ้งในความเที่ยงธรรม  โดยพระจิตนั้น และโปรดให้ได้รับความบรรเทา   จากพระองค์ท่านเสมอ เดชะพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย รับ   อาแมน ก่อ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า ขอทรงเผยปากข้าพเจ้า รับ   และลิ้นข้าพเจ้าจะได้ร้องสรรเสริญพระองค์ ก่อ   ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาช่วยข้าพเจ้า รับ   ข้าแต่พระเป็นเจ้า โปรดเร่งมาช่วยข้าพเจ้า ก่อ   พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดา

By |2021-09-02T16:29:53+07:00August 31st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

เปรสิเดียมแรกในประเทศไทย ณ วัดนักบุญเทเรซา โนนแก้ว นครราชสีมา

“คุณพ่อหลุยส์ นิโคลาส และคุณพ่อบริสซอง ได้ตัดสินใจ จัดตั้งคณะพลมารีย์ แม้ว่ายังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน เราได้เลือกคริสตังชาย 7 คน ที่เคยพิสูจน์ความเสียสละในการสร้างวัด ทีแรกพวกเขาปฏิเสธบอกว่ายังไม่พร้อม ขอเวลาพิจารณาก่อนสัก 6 เดือน ที่สุดในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1952 ในวันฉลองแม่พระเป็นที่พึ่ง “เปรสิเดียมแม่พระสกลสงเคราะห์” ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก...ตั้งแต่นั้นมา เขาประชุมกันทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาด ขณะนี้สมาชิกประจำการเพิ่มเป็น 15 คน นอกจากนี้พวกเขายังชักชวนแม่บ้านให้เปิดอีกเปรสิเดียมหนึ่ง มีสมาชิกหญิง 13 คน ต่อมามีเปรสิเดียมหญิงสาว 12 คนเกิดขึ้นด้วย สุดท้ายเรากำลังเปิดเปรสิเดียมของเด็กนักเรียนชายหญิง ประมาณสิบกว่าคน และหวังว่าคงจะมีเปรสิเดียม พวกหนุ่มอีกด้วยสักวันหนึ่ง...คณะพลมารีย์เป็นหน่วยงานที่ช่วย การงานของพระสงฆ์ได้อย่างมากและด้วยประสิทธิภาพ” (บันทึกรายงานประจำปี ค.ศ. 1953 ของคุณพ่อหลุยส์ นิโคลาส, MEP)

By |2021-08-31T11:18:11+07:00August 31st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

กำเนิดพลมารีย์ในประเทศไทย

พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส ส่งเสริมความสำคัญของกิจการฆราวาสแพร่ธรรม ขณะที่คณะพลมารีย์กำลังเติบโต บังเกิดผลดียิ่งในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้แปลหนังสือ “คู่มือพลมารีย์” และได้รับการรับรอง จากพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง อนุญาตให้พิมพ์เผยแผ่ แจกจ่ายไปยังวัดต่าง ๆ ในทุกสังฆมณฑล จำนวน 1,000 เล่ม เป็นประดุจเมล็ดพันธุ์แห่งจิตตารมณ์พลมารีย์ ที่ได้รับการต้อนรับจากพระสังฆราชและพระสงฆ์ ที่ได้หว่านไปทั่วพระศาสนจักรในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

By |2021-08-31T10:52:20+07:00August 31st, 2021|Categories: Thai|0 Comments

ภูมิหลังพลมารีย์ในประเทศไทย

พระสังฆราช เอ็นริโก ปัสกัล วัลตอร์ตา พระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลฮ่องกง ผู้สนับสนุนการก่อตั้งคณะพลมารีย์ในฮ่องกง ท่านได้เดินทางแวะมาประเทศไทย ก่อนไปรับการบวชเป็นพระสังฆราชที่กรุงโรม ได้มอบ “คู่มือพลมารีย์” แก่ คุณพ่อ การ์โล เสนอให้ตั้งคณะพลมารีย์ในประเทศไทย เพื่อติดตามวิญญาณผู้เหินห่างจากพระเจ้า ข้อมูลจากพลมารีย์ฮ่องกง และสังฆมณฑลฮ่องกง

By |2021-08-31T10:52:41+07:00August 31st, 2021|Categories: Thai|0 Comments
Go to Top