นกพิราบ เครื่องหมายของพระจิตเจ้า Legio Mariae คือ คณะพลมารีย์ รูปแม่พระเหรียญอัศจรรย์ อยู่ระดับกลางธงชัยคณะพลมารีย์ หินกลม คือโลก

ความหมายโดยรวมคือ จะชนะโลกได้โดยพระจิตเจ้า ผู้ทรงปฏิบัติการผ่านทาง พระนางมารีย์และลูก ๆ ของพระนาง