เกิดที่นครดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1889 เมื่ออายุ 24 ปี เข้าเป็นสมาชิกสมาคมวินเซนต์ เดอ ปอล ท่านอ่านหนังสือ “ความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระแม่มารีย์” เขียนโดย นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต

พระจิตเจ้าทรงดลใจให้ บ. แฟรงก์ ดัฟ ทำงานให้ความช่วยเหลือฝ่ายจิตวิญญาณ จึงตั้งคณะพลมารีย์ขึ้น เมื่ออายุ 32 ปี บนพื้นฐานของความรัก และความศรัทธาต่อพระเจ้าและแม่พระ พร้อมกับแรงสนับสนุนจาก คุณพ่อ Michael Toher จิตตาภิบาลคนแรก

ท่านสิ้นใจเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ.1980 สิริอายุ 91 ปี ท่านได้รับการพิจารณาให้เป็น “ข้าบริการของพระเจ้า” ตามขั้นตอนการเสนอชื่อเป็น “ผู้น่าเคารพ” ต่อไป