อิเดล เมรี่ ควินน์ …เกิดที่เมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1907 ท่านเป็นพี่สาวคนโตของน้อง ๆ 4 คน

เพื่อนของท่านแนะนำให้ท่าน รู้จักคณะพลมารีย์ เมื่ออายุ 20 ปี ความปรารถนาสูงสุดของท่าน คือการถวายตัวแด่พระเจ้า ในคณะคลาริสกาปูชิน…แต่ด้วยอาการป่วยที่ไม่เอื้อ ท่านต้องพักรักษาตัวอยู่นาน 18 เดือน และเมื่อหายดีท่านจึงเริ่ม ปฏิบัติงานพลมารีย์อย่างเต็มเวลาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1934

ท่านเป็นผู้แทนของคณะพลมารีย์คนแรก ที่แพร่ธรมอยู่ในแอฟริกาใต้ ตามจิตตารมณ์ของพลมารีย์อย่างเปี่ยมล้นด้วยความวางใจในแม่พระ และโดยการทรงนำของพระจิตเจ้า ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1936

อิเดล ควิน สิ้นใจที่ไนโรบี ประเทศเคนยา ด้วยวัย 37 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1944 และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้น่าเคารพ” ตามขั้นตอนการเสนอชื่อเป็น “บุญราศี” ต่อไป