วันที่ 7 กันยายน ค.ศ.1921 เวลา 20:00 น. ณ บ้านไมรา ถนนฟรันซิส นครดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ บ. แฟรงก์ ดัฟ เชิญชวนคริสตชนกลุ่มหนึ่ง สมัครเป็นสมาชิกรุ่นแรก เริ่มแรกใช้นามกลุ่มว่า “คณะแม่พระมหากรุณา” ตามสถานที่กำเนิด เป็นเวลา 4 ปี

ค.ศ. 1925 ใช้ชื่อใหม่ว่า “คณะพลมารีย์ – the LEgion of mary” จวบจนปัจจุบัน