“คุณพ่อหลุยส์ นิโคลาส และคุณพ่อบริสซอง ได้ตัดสินใจ จัดตั้งคณะพลมารีย์ แม้ว่ายังไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อน เราได้เลือกคริสตังชาย 7 คน ที่เคยพิสูจน์ความเสียสละในการสร้างวัด ทีแรกพวกเขาปฏิเสธบอกว่ายังไม่พร้อม ขอเวลาพิจารณาก่อนสัก 6 เดือน

ที่สุดในวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1952 ในวันฉลองแม่พระเป็นที่พึ่ง “เปรสิเดียมแม่พระสกลสงเคราะห์” ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรก…ตั้งแต่นั้นมา เขาประชุมกันทุกวันอาทิตย์ไม่เคยขาด ขณะนี้สมาชิกประจำการเพิ่มเป็น 15 คน นอกจากนี้พวกเขายังชักชวนแม่บ้านให้เปิดอีกเปรสิเดียมหนึ่ง มีสมาชิกหญิง 13 คน ต่อมามีเปรสิเดียมหญิงสาว 12 คนเกิดขึ้นด้วย

สุดท้ายเรากำลังเปิดเปรสิเดียมของเด็กนักเรียนชายหญิง ประมาณสิบกว่าคน และหวังว่าคงจะมีเปรสิเดียม พวกหนุ่มอีกด้วยสักวันหนึ่ง…คณะพลมารีย์เป็นหน่วยงานที่ช่วย การงานของพระสงฆ์ได้อย่างมากและด้วยประสิทธิภาพ”


(บันทึกรายงานประจำปี ค.ศ. 1953 ของคุณพ่อหลุยส์ นิโคลาส, MEP)