ด้วยจิตตารมณ์แห่งการอุทิศตนรับใช้พระเจ้า เช่นเดียวกับพระนางมารีย์ ที่ทรงตอบรับ “แผนการแห่งการไถ่กู้” และการนำความรัก และข่าวดีของพระเจ้าสู่มนุษยชาติ

จิตตารมณ์ที่นำสู่การประพฤติปฏิบัติ จนเป็นคุณสมบัติประจำตน ของ ซ. นิภา กิจเจริญ ผู้มีบทบาทเป็นสมาชิกพลมารีย์ช่วงเริ่มแรกในประเทศไทย

  • ประธาน เปรสิเดียมเยาวชนมารดาน่ารักยิ่ง (ค.ศ. 1956-1962 เปรสิเดียมเยาวชนที่ตั้งโดย ซ.โจน ลินช์)
  • เลขานุการ คูเรียมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1956-1957 คูเรียแห่งแรกของประเทศไทย)
  • ประธาน คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ (ค.ศ. 1957-1962 คูเรียเยาวชนแห่งแรกของประเทศไทย)

28 สิงหาคม ค.ศ.1962 ซ. นิภา กิจเจริญ ได้ตอบรับกระแสเรียกเป็นนักบวชในคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร… ปัจจุบันท่านคือ แมร์มีเรียม เดอ เซนต์อานน์ กิจเจริญ ผู้ให้การสนับสนุนกิจการพลมารีย์ตลอดมา