28 ตุลาคม ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ เรียกประชุมพลมารีเยาวชนทั้งหมด และตั้ง “คูเรียเยาวชนมารีย์สมภพ” ชื่อเดียวกับคูเรียอาวุโส

โดยคุณพ่อเดอ ซูซา เป็นจิตตาภิบาล และ บ. วิทยา หิรัญรัตน์ เป็นประธาน เวลานั้นมีเปรสิเดียมขึ้นกับคูเรียทั้งสิ้น 11 แห่ง และมีสำนักงานอยู่ที่ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพฯ หลังจาก 8 เดือนผ่านไป บ. วิทยา หิรัญรัตน์ ได้ลาออก ซ. นิภา กิจเจริญ ได้รับเลือกเป็นประธานคูเรียคนต่อมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1957