พระสังฆราช เรอเน แปร์รอส ส่งเสริมความสำคัญของกิจการฆราวาสแพร่ธรรม ขณะที่คณะพลมารีย์กำลังเติบโต บังเกิดผลดียิ่งในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร ได้แปลหนังสือ “คู่มือพลมารีย์” และได้รับการรับรอง จากพระสังฆราชหลุยส์ โชแรง อนุญาตให้พิมพ์เผยแผ่ แจกจ่ายไปยังวัดต่าง ๆ ในทุกสังฆมณฑล จำนวน 1,000 เล่ม

เป็นประดุจเมล็ดพันธุ์แห่งจิตตารมณ์พลมารีย์ ที่ได้รับการต้อนรับจากพระสังฆราชและพระสงฆ์ ที่ได้หว่านไปทั่วพระศาสนจักรในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา