8 มิถุนายน ค.ศ. 1956 ซ.โจน ลินช์ “เอนวอย” หรือ ผู้แทนพลมารีย์จากนครดับลิน มาถึงประเทศไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการ

ซ. โจน ลินช์ได้ออกเยี่ยมเปรสิเดียมต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และในประเทศเพื่อนบ้านของไทยอีกด้วย