วันพุธที่ 1 – วันศุกร์ที่ 3 กันยายน ค.ศ. 2021
มิสซาออนไลน์ เวลา 18.00 น. ณ วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

โดย คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ – จิตตาภิบาลเซนาตุส
ถ่ายทอดสด 2 ช่องทาง ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ >>>

:: ถ่ายทอดสดทาง ::

Thai Catholic Media – สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
>>Facebook : https://www.facebook.com/thaicatholicmedia
>>Youtube: https://www.youtube.com/CATHOLICTHAILAND