Loading...
เกี่ยวกับพลมารีย์2021-09-01T23:19:35+07:00
ประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับคณะพลมารีย์

อัลฟอนโซ (แอลฟี) แลมป์ และผู้บุกเบิกพลมารีย์ในอเมริกาใต้

By |August 31st, 2021|

แอลฟี แลมป์ ...เกิดที่เมืองทูลลามอร์ ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 1932 ท่านเป็นลูกคนที่ 8 จากครอบครัวชาวนา เมื่ออายุ 16 ปี ท่านเข้าเป็นผู้ฝึกหัดของคณะ the Irish Christian Brothers และด้วยอาการป่วย ท่านจึงต้องกลับบ้านเพื่อรักษาตัว...ระหว่างนั้นเอง

อิเดล ควินน์…ผู้แพร่ธรรม แบบอย่างแห่งความเชื่อของพลมารีย์

By |August 31st, 2021|

อิเดล เมรี่ ควินน์ ...เกิดที่เมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1907 ท่านเป็นพี่สาวคนโตของน้อง ๆ 4 คน เพื่อนของท่านแนะนำให้ท่าน รู้จักคณะพลมารีย์ เมื่ออายุ 20 ปี ความปรารถนาสูงสุดของท่าน คือการถวายตัวแด่พระเจ้า ในคณะคลาริสกาปูชิน...แต่ด้วยอาการป่วยที่ไม่เอื้อ

แว็กซิลลุมของพลมารีย์ ธงชัยคณะพลมารีย์

By |August 31st, 2021|

นกพิราบ เครื่องหมายของพระจิตเจ้า Legio Mariae คือ คณะพลมารีย์ รูปแม่พระเหรียญอัศจรรย์ อยู่ระดับกลางธงชัยคณะพลมารีย์ หินกลม คือโลก ความหมายโดยรวมคือ จะชนะโลกได้โดยพระจิตเจ้า ผู้ทรงปฏิบัติการผ่านทาง พระนางมารีย์และลูก ๆ ของพระนาง

จิตตารมณ์ ของคณะพลมารีย์

By |August 31st, 2021|

คือจิตตารมณ์ของพระนางมารีย์เอง เหนืออื่นใดคือ ความเชื่อและความรักของพระนางต่อพระเจ้า เป็นแรงบันดาลใจให้สมาชิกปฏิบัติงาน เพื่อช่วยวิญญาณให้รอดพ้น ขณะเดียวกัน พยายามเลียนแบบคุณธรรมของพระนางมารีย์ ในความถ่อมตน ความนอบน้อมเชื่อฟัง ความอ่อนโยน การสวดภาวนาเป็นนิจ การทรมานกายเสมอ ความบริสุทธิ์ ความอดทน การเสียสละเพื่อผู้อื่น (เทียบ คู่มือพลมารีย์ บทที่ 3)

คู่มือพลมารีย์ และงานเขียนส่วนหนึ่งของ บ. แฟรงก์ ดัฟ

By |August 31st, 2021|

ค.ศ. 1928 “คู่มือพลมารีย์” เริ่มแพร่หลายที่ไอร์แลนด์ “คู่มือพลมารีย์” เป็นป้ายชี้ทาง ที่เป็นหลักปฏิบัติชัดเจนให้กองทัพพลมารีย์ มุ่งหน้าไปในวิถีแห่งความรักของพระเจ้า ตามแบบฉบับของพระนางมารีย์ ผลงานเขียนอื่น ๆ ของท่าน สะท้อนถึงความงดงามในจิตวิญญาณของท่าน และความศรัทธาเป็นพิเศษ ต่อพระนางมารีย์ ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลาย ถูกนำไปพิมพ์เผยแผ่เป็นหนังสือ และบทความในนิตยสารที่ส่งเสริมความศรัทธา

บ. แฟรงก์ ดัฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์

By |August 31st, 2021|

เกิดที่นครดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1889 เมื่ออายุ 24 ปี เข้าเป็นสมาชิกสมาคมวินเซนต์ เดอ ปอล ท่านอ่านหนังสือ “ความศรัทธาที่แท้จริงต่อพระแม่มารีย์” เขียนโดย นักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต พระจิตเจ้าทรงดลใจให้ บ.

Go to Top