ด้วยความศรัทธาภักดีเป็นพิเศษต่อพระนางมารีย์ ตามแบบฉบับนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล

ภราดามงฟอร์ต โรซารีโอ และ ภราดาวินเซนต์ แมรี่ ได้ตั้งเปรสิเดียมเยาวชนแห่งแรกขึ้น ชื่อ “เปรสิเดียมแม่พระแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์” ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สามเสน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1953


(ข้อมูลจากหนังสือ “เลยีโอ มารี ที่ระลึกงานฉลอง 50 ปี”)